• Uncategorised

  Beitragsanzahl:
  2
 • O PODJETJU


  Beitragsanzahl:
  0
  • O podjetju

   Gumarstvo je temelj, na katerem že od leta 1920 raste današnja Sava. Visokokakovostni gumenotehnični izdelki in
   pnevmatike so tako plod več kot 80letne tradicije.
   Dejavnost gumarskih programov, ki je do konca leta 2001 potekala v okviru matičnega podjetja Sava, d.d., se je s
   1.1.2002 organizirala v samostojno družbo Savatech, d.o.o. Sava d.d. kot obvladujoča družba Poslovne skupine
   Sava pa se je formalno preoblikovala v holding. Ta vključuje funkcijo upravljanja in financiranja skupine, skupne
   poslovne funcije in poslovne servise.
   Savatech d.o.o. je s tem postal nosilec razvoja gumarske dejavnosti v okviru poslovne skupine Sava. Pod njegovim
   okriljem delujejo še ptujska Sava Guma, zagrebški Sava Rol, kranjski Sava-Schäfer in Sava-GTI ter šest
   zunanjetrgovinskih družb, ki so sicer samostojne pravne osebe, vendar po upravljalskem principu poročajo podjetju
   Savatech d.o.o.
   Družba Savatech nadaljuje z intenzivnim prestruktuiranjem gumarskih programov, deluje v smeri izboljšanja tržne
   privlačnosti in konkurenčnega položaja izdelkov. Uvedli smo sistem integriranega komuniciranja SAP R/3, ki nam
   prinaša bistven napredek pri servisiranju. Poslovna odličnost pa je temeljni vzvod strategij vseh programov in
   družbe, v katerih so določeni strateški cilji poslovnih funkcij in poti za doseganje teh ciljev.
   Prepričani smo, da bomo s spoštovanjem kakovosti, dogovorjenih rokov, s strokovnostjo prodajnega osebja in v
   partnerstvu z vami – našimi kupci, dobavitelji in skupnostjo – utrdili naše prejšnje in tudi prihodnje sodelovanje
   Beitragsanzahl:
   14
 • TRANSPORTNI


  Beitragsanzahl:
  0

na vrh